Αποφάσεις - Οικονομικά στοιχεία
 
 

1. Οικονομικά

Η βασική πολιτική και οι προτεραιότητες της διοίκησης του συλλόγου σε ότι αφορά τα οικονομικά συνοψίζονται στις παρακάτω αρχές:

  • Απόλυτη και απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών νόμων και κανονιστικών διατάξεων. Ευλαβική εφαρμογή όλων των τύπων που προβλέπονται σε ότι αφορά τα λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.
  • Πλήρης διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές του ομίλου.
  • Συνετή διαχείριση και μηδενικός δανεισμός
  • Έγκαιρη σύνταξη προϋπολογισμού και τακτή παρακολούθηση της υλοποίησης του στη διάρκεια του χρόνου.

Η εφαρμογή στην πράξη όλων των παραπάνω αρχών αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα δεδομένης της χαλαρής πρακτικής σε ότι αφορά την εφαρμογή του γράμματος των τύπων και του νόμου που επικρατεί σε αντίστοιχης δραστηριότητας μη κερδοσκοπικά σωματεία.

Με επιμονή και αποφασιστικότητα, χωρίς κανένα συμβιβασμό, γοργά επιτυγχάνεται η απόλυτη τάξη στη λειτουργία αυτού του τμήματος του ΑΟΑΦ. Επανειλημμένοι έλεγχοι που διεξήχθησαν από αρμόδια κλιμάκια και επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αλλά και επιθεωρητές του ΣΔΟΕ το επιβεβαιώνουν.

Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η πλήρης μηχανογράφηση του λογιστηρίου ενώ κάθε χρόνο υποβάλλονται προς έγκριση στην γενική συνέλευση του ΑΟΑΦ ετήσιοι απολογισμοί χρήσης καθώς και προϋπολογισμοί για το επόμενο έτος, αναλυτικοί και ισοσκελισμένοι. Όλες οι γενικές συνελεύσεις τους εγκρίνουν ομόφωνα.

 


ΑΟΑΦ - Χορηγός HSBC

2. Χορηγοί

Η σχεδόν απρόσκοπτη, από το έτος 2001 και ύστερα, ανάπτυξη του ΑΟΑΦ, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ιδίαιτερα φιλόδοξου, πρωτοφανούς στην ιστορία του ομίλου, προγράμματος έργων υποδομής καθώς και η σταθερή βελτίωση στη λειτουργία του σε συνδυασμό με τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων, προς τα μέλη και το ευρύτερο κοινό, υπηρεσιών του, είναι ρεαλιστικά αδύνατο να στηριχθούν αποκλειστικά και μόνο σε ίδιους πόρους.

Κανένας όμιλος στη χώρα, ούτε αυτοί που υπολείπονται υπηρεσιών σε σχέση με τον ΑΟΑΦ, δεν το επιτυγχάνει. Η αδυναμία αυτή δε, στις μέρες μας, καθίσταται εντονότερη λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

Δεδομένων ότι:

  • Ο όμιλος μας δεν χρηματοδοτείται από κάνενα κρατικό ή άλλου είδους φορέα
  • Πάγια θέση της διοίκησης του είναι να μην επιβαρύνει τον όμιλο με δανεισμό, αλλά και να μην υποβαθμιστεί καθ’ οποιιονδήποτε τρόπο το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και οι συνθήκες λειτουργίας του

η έλλειψη ιδίων πόρων αντισταθμίζεται με ευγενικές δωρεές τόσο μελών του Δ.Σ. όσο και του ομίλου μας καθώς και με χορηγίες.

Ενδεικτικά από πλευράς χορηγών αναφέρονται:

  • Η εταιρεία αυτοκινήτων PEUGEOT, βασικός χορηγός του ΑΟΑΦ από το έτος 2001 ως το έτος 2008
  • H τράπεζα HSBC
  • Η εταιρεία PATSEAS, βασικός χορηγός του ΑΟΑΦ από το έτος 2009 ως σήμερα
  • H Stella Artois
 
A.O.A.Φ. © 2011

www.areion.eu design & implementation

Apycom jQuery Menus