Πρόγραμμα
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012

Η πληρωμή των διδάκτρων θα γίνεται ανά δίμηνο.

  • Προκαταβάλλονται στο σύνολο τους εντός της 1ης εβδομάδας κάθε διμήνου. Σε περίπτωση   μη καταβολής τους εντός της ορισμένης προθεσμίας, ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στα μαθήματα.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των διδάκτρων για διάστημα μεγαλύτερο των τριών εβδομάδων ο μαθητής θα χάνει τη θέση του στο αντίστοιχο πρόγραμμα όπου έχει εγγραφεί και αυτή θα διατίθεται στον επόμενο ενδιαφερόμενο.ΑΟΑΦ - Μαθητές της σχολής
  • Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται αυστηρά και μόνον από το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται κάθε μαθητής στην αρχή της χρονιάς. Δεν αλλάζει ανάλογα με τις παρουσίες ή απουσίες του μαθητή στα μαθήματα.
  • Η αναπλήρωση των μαθημάτων που χάθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών είναι υποχρέωση του Ομίλου. Η αναπλήρωση των μαθημάτων, μαθητή ο οποίος απουσιάζει από τις προγραμματισμένες ώρες του group του δεν είναι κατά κανένα τρόπο υποχρέωση του ΑΟΑΦ αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια και διαθεσιμότητα των προπονητών.
  • Οι σχολές λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούλιο. Στις διακοπές των Χριστουγέννων και Πάσχα οι σχολές λειτουργούν κανονικά πλην των επισήμων αργιών, κατά συνέπεια τα δίδακτρα των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Απριλίου καταβάλλονται κανονικά.
  • Η επικοινωνία των γονέων - κηδεμόνων των αθλητών με τους προπονητές σχετικά με την πρόοδο των αθλητών, θα γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη γραμματεία η οποία θα προγραμματίζει σχετικό ραντβού σε ορισμένη ημέρα και ώρα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προεκιμένου να ικανοποιείται η ανάγκη επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων χωρίς να διαταράσεται η ομαλή λειτουργία του αθλητιμού τμήματος.
  •  Ισχύει έκπτωση 10% επί των ετήσιων διδάκτρων εφόσον αυτά προκαταβληθούν στο σύνολο τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011.
  •  Ισχύει έκπτωση 20% για γονείς που έχουν πάνω από 3 παιδιά στις σχολές αντισφαίρισης.
Ειδικά για τους αθλητές της αγωνιστικής ομάδας ισχύουν επιπλέον τα εξής :
 
1.Οι αθλητές υποχρεούνται να ακολουθούν το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον προπονητή ως προς το ωράριο της προπόνησης.
2.Οι αθλητές υποχρεούνται να προσέρχονται στην προπόνηση εγκαίρως, να επιδεικνύουν άριστη διαγωγή κατά τη διάρκεια της καθώς και κατά τη συμμετοχή τους σε αγώνες εκπροσωπώντας τον ΑΟΑΦ.
3.Είναι στην ευχέρεια του προπονητή της αγωνιστικής ομάδας κατόπιν εγκαιρης προφορικής ειδοποίησης - να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα.
4.Απαγορεύεται σε γονείς, συνοδούς των αθλητων κ.λ.π. η είσοδος στα γήπεδα καθώς και κάθε είδους παρέμβαση προς τον προπονητή ή τους αθλητές κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
 
 
Είναι απαραίτητο όλα τα παιδία να προσκομίσουν πρόσφατη ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ προκειμένου να ξεκινήσουν τις προπονήσεις.
 
A.O.A.Φ. © 2011

www.areion.eu design & implementation

Apycom jQuery Menus