FILOTHEI TENNIS CLUB

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

1. Δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του ΑΟΑΦ έχουν μόνο τα ενεργά Mέλη του Ομίλου. Την ιδιότητα ενεργού Μέλους του ΑΟΑΦ φέρουν:
α) Οι ενήλικες που έχουν εξοφλήσει το κόστος εγγραφής τους και είναι ταμειακά ενήμεροι. Ως ταμειακά ενήμερα Μέλη θεωρούνται εκείνα που δεν έχουν οφειλές και έχουν εξοφλήσει κατ’ ελάχιστον τη συνδρομή του τρέχοντος τριμήνου ή του τρέχοντος έτους (εγκαίρως, εντός του αντίστοιχου 1ου δεκαπενθημέρου).
β) Οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) που έχουν καταβάλλει το κόστος εγγραφής τους στις σχολές ΑΟΑΦ, είναι στην τρέχουσα περίοδο μαθητές των σχολών και δεν έχουν εκκρεμότητα οφειλής των αντιστοίχων διδάκτρων.
 
2. Η χρήση των γηπέδων, χωμάτινων και συνθετικών, παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής κράτησης. Οι κανόνες της ηλεκτρονικής κράτησης αποτελούν παράρτημα του παρόντος κανονισμού, επίσης είναι αναρτημένοι στο site του ομίλου (www.aoaf.gr) ενώ είναι στη διάθεση των Μελών και μέσω της Γραμματείας του Ομίλου.
 
3. Κάθε Μέλος που επιθυμεί να ασκηθεί στα γήπεδα οφείλει να προσέλθει μαζί με τον/τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον 5’ πριν την προγραμματισμένη ώρα άσκησης τους και να δηλώσουν όλοι αυτοπροσώπως την παρουσία τους στην γραμματεία του ΑΟΑΦ. Η είσοδός τους στο γήπεδο άσκησής τους θα γίνεται μόνο κατόπιν της σχετικής αναγγελίας από την Γραμματεία. Σημειώνεται ότι τα Μέλη από τη στιγμή που θα δηλώσουν την παρουσία τους στη Γραμματεία και μέχρι την αναγγελία της άσκησής τους οφείλουν να παραμείνουν εντός των εγκαταστάσεων του ΑΟΑΦ.
 
4. Τα Μέλη που πρόκειται να ασκηθούν στα γήπεδα No 1, 2 και 3 εισέρχονται από την κεντρική πόρτα μετά τη σχετική αναγγελία από την Γραμματεία. Τα Μέλη που πρόκειται να ασκηθούν στο γήπεδο No 4 εισέρχονται από την 1 η είσοδο (εξωτερική). Υπογραμμίζεται ότι ο αθλητικός κώδικας της αντισφαίρισης επιτάσσει αυστηρά κανείς να μην εισέρχεται (π.χ. για να πιάσει την μπάλα του) ή να διατρέχει άλλο γήπεδο (π.χ. για να πάει στο δικό του) την στιγμή που είναι σε εξέλιξη αγωνιστική δραστηριότητα (προθέρμανση ή αγώνας), οφείλει να περιμένει να διακόψουν οι αθλούμενοι το παιχνίδι τους και κατόπιν να εισέλθει ή να περάσει.
 
5. Τα μέλη συντηρούν τα γήπεδα πριν ξεκινήσουν την άσκησή τους.
 
6. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο χρόνος ασκήσεως σε κάποιο γήπεδο και είτε δεν υπάρχει κράτηση για το επόμενο slot, είτε οι επόμενοι ασκούμενοι δεν έχουν προσέλθει ακόμα, οι αθλούμενοι μπορούν να συνεχίσουν την άσκησή τους εφόσον το επιθυμούν μέχρι την προσέλευση των επόμενων. Η αποχώρηση των ασκούμενων Μελών από το γήπεδο πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά από την σχετική αναγγελία της γραμματείας, χωρίς καμία καθυστέρηση για την ολοκλήρωση πόντου, game ή tie break, δεδομένου ότι λόγω του ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης δεν μπορεί να δοθεί χρονική ανοχή αλλά τα slots πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
 
7. Απαγορεύεται στα Μέλη να ασκηθούν δεύτερη φορά εντός της ίδιας ημέρας, ιδιαίτερα μεταξύ 17:00 - 21:30. Παρόλα αυτά δίνεται η δυνατότητα να αιτηθούν τη χρήση γηπέδου από την Γραμματεία, η οποία έχει την αρμοδιότητα να ικανοποιήσει το αίτημα τους, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα γηπέδων.
 
8. Τα Μέλη έχουν την δυνατότητα κράτησης γηπέδου για άσκηση με μη Μέλος (guest). Η κράτηση αυτή γίνεται μόνο μέσω της Γραμματείας και όχι από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Επιτρέπεται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες μόνον και έχει οικονομικό κόστος. Τα παραπάνω ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΦ και αποτελούν παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Οι καλεσμένοι οφείλουν πριν την άσκησή τους –είτε οι ίδιοι είτε τα Μέλη που τους κάλεσαν- να παρέχουν τα στοιχεία τους στη Γραμματεία και να προκαταβάλλουν το κόστος της άσκησής τους. Σημειώνεται ότι την ιδιότητα των καλεσμένων (guest) μπορούν να φέρουν μόνο οι ενήλικες.
 
9. Τα ανήλικα Μέλη (κάτω των 18 ετών) του ΑΟΑΦ:
α) Δεν έχουν δικαίωμα άσκησης στα χωμάτινα γήπεδα (παρά μόνο στο πλαίσιο προπόνησης με προπονητή των σχολών ΑΟΑΦ).
β) Έχουν το δικαίωμα ηλεκτρονικής κράτησης γηπέδου μόνο μέσω της Γραμματείας στα γήπεδα 7,8,9 και 10.
γ) Έχουν την δυνατότητα να ασκηθούν είτε με άλλο ενεργό Μέλος των σχολών ΑΟΑΦ, είτε με ενήλικο ενεργό Μέλος ΑΟΑΦ.
Σε κάθε περίπτωση η άσκηση δεν μπορεί να γίνεται στα χωμάτινα γήπεδα.
 
10. Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων είναι 7.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ. εκτός εάν υπάρχουν ειδικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν για ορισμένο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας . Τις ώρες που η Γραμματεία του ΑΟΑΦ είναι κλειστή, η διαχείριση των γηπέδων γίνεται από τους συντηρητές του Ομίλου. Τα Μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες τους.
 
11. Τα Μέλη προκειμένου να ασκηθούν στα γήπεδα πρέπει να φορούν την κατάλληλη ενδυμασία για το άθλημα της αντισφαίρισης, καθώς και τα ειδικά παπούτσια για χωμάτινη/συνθετική επιφάνεια τένις. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο. Απαγορεύονται βερμούδες, μαγιό κτλ.
 
12. Τα Μέλη κατά την άσκησή τους πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια, με αθλητικό πνεύμα, να σέβονται την παρουσία των άλλων Μελών, σε καμία περίπτωση να μην φωνάζουν και να μην διαπληκτίζονται και πάντα να δρουν σύμφωνα με τις αρχές και την ιστορία του Α.Ο.Α.Φ. Για τους παραβάτες θα υπάρχουν οι συνέπειες βάσει του Καταστατικού του Ομίλου. Ο παραπάνω Κανονισμός απευθύνεται στα μέλη του Ομίλου.
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ
 
1. Δικαίωμα ασκήσεως στον τοίχο έχουν ΜΟΝΟ τα ενεργά Μέλη του Α.Ο.Α.Φ.
2. Ο χρόνος ασκήσεως στον τοίχο είναι 15 λεπτά για κάθε Μέλος.
3. Εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι, είναι δυνατόν να γίνει χρήση από δύο Μέλη ταυτόχρονα.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε παράρτημα στον παρόντα κανονισμό παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας του ΑΟΑΦ στη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid19 όπως αυτά έχουν οριστεί από τους αρμοδίους φορείς. Όπου τυχόν δημιουργούνται επικαλύψεις σε σχέση με τον παραπάνω κανονισμό, υπερισχύουν τα μέτρα λόγω Covid19 μέχρι την άρση των περιορισμών.
 
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Logo Footer

Δάφνης & Καλλιγά, 15237 Φιλοθέη
Τηλ:210 6812557, 210 6821726, 210 6890070
info@aoaf.gr